Rynek pomidorów w UE

Zgodnie z danymi z raportu o produkcji rolnej w Unii Europejskiej szacuje się, że produkcja pomidorów do roku 2030 pozostanie na stabilnym poziomie w porównaniu z danymi dotyczącymi produkcji w latach 2014-2016. W ostatnich dwóch latach (2016-2017) kraje UE wyprodukowały ponad 18 milionów ton pomidorów z czego 60% zostało przetworzone, a 40% przeznaczono do konsumpcji w stanie świeżym. Co interesujące, pięć krajów (Włochy, Hiszpania, Polska, Holandia i Francja) wyprodukowały prawie 80% pomidorów przeznaczonych do nieprzetworzonej konsumpcji, a trzy kraje (Hiszpania, Portugalia i Włochy) wyprodukowały prawie 95% pomidorów na potrzeby branży przetwórczej. Można zaobserwować dwa trendy. Po pierwsze, konsumpcja świeżych pomidorów ulegnie delikatnej obniżce w porównaniu do konsumpcji przetworzonych pomidorów. Po drugie, choć areał upraw będzie spadać to spodziewane plony będą rosnąć dzięki postępującej specjalizacji i rozwojowi technologicznemu. Szacuje się, że eksport pomidorów z UE będzie rósł w wymiarze ilościowym o 0,4% rocznie i 0,7% w wymiarze wartości, a import będzie spadać o 1,3% ze względu na malejące zapotrzebowanie na koncentrat pomidorowy zastępowany przez europejską produkcję miazgi pomidorowej. Eksperci szacują, że w 2030 roku Unia Europejska stanie się eksporterem netto przetworzonych pomidorów pozostając jednak importerem netto wszystkich (świeżych i przetworzonych) pomidorów.

Copyright © 2017 MyHOOKS Haki do pomidorów

Zakaz rozpowszechniania treści użytych na stronie.

Webdesign: Korsu.pl / Strony internetowe Kalisz

MyHOOKS producent haków do pomidorów